Brother v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Brother v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.brother [Brit ˈbrʌðə, Am ˈbrəðər] SAMOST

II.brother [Brit ˈbrʌðə, Am ˈbrəðər] MEDMET inf

Prevodi za Brother v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Brother v slovarju PONS

Prevodi za Brother v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Brother v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Brother Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文