Burns v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Burns v slovarju angleščina»francoščina

II.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] GLAG preh.

III.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] GLAG nepreh.

II.burn up GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn up [sth], burn [sth] up)

III.burn up GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn up [sb], burn [sb] up inf) Am (make angry)

II.burn out GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn out [sth], burn [sth] out)

III.burn out GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn out [sb], burn [sb] out) (gen) MILIT

II.burn off GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn off [sth], burn [sth] off)

II.burn down GLAG [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn down [sth], burn [sth] down)

Burns v slovarju PONS

Prevodi za Burns v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Burns v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Burns Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文