Catholic v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Catholic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.Catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] REL PRID

II.Catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] REL SAMOST

catholic [Brit ˈkaθ(ə)lɪk, Am ˈkæθ(ə)lɪk] PRID

Anglo-Catholic [Brit, Am ˌæŋɡloʊˈkæθ(ə)lɪk] SAMOST

Prevodi za Catholic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Catholic v slovarju PONS

Prevodi za Catholic v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za Catholic v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Catholic Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文