Church v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Church v slovarju angleščina»francoščina

church <pl churches> [Brit tʃəːtʃ, Am tʃərtʃ] SAMOST

Church v slovarju PONS

Prevodi za Church v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za Church v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Church Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Church iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za Church v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文