Company v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Company v slovarju angleščina»francoščina

company [Brit ˈkʌmp(ə)ni, Am ˈkəmp(ə)ni] SAMOST

Company v slovarju PONS

Prevodi za Company v slovarju angleščina»francoščina

Company Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文