Cross v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Cross v slovarju angleščina»francoščina

1. cross (go across):

glej tudi heart

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

cyclo-cross [Brit ˈsʌɪkləʊkrɒs, Am ˈsaɪkloʊkrɔs] SAMOST

I.cross off GLAG [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross [sth/sb] off, cross off [sth/sb])

I.cross out GLAG [Brit krɒs -, Am krɔs -] (cross out [sth], cross [sth] out)

Cross v slovarju PONS

Prevodi za Cross v slovarju angleščina»francoščina

Cross Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Cross iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文