Departed Facility v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Departed Facility v slovarju angleščina»francoščina

I.departed [Brit dɪˈpɑːtɪd, Am dəˈpɑrdəd] SAMOST

II.departed [Brit dɪˈpɑːtɪd, Am dəˈpɑrdəd] PRID

I.facility [Brit fəˈsɪlɪti, Am fəˈsɪlədi] SAMOST

Departed Facility v slovarju PONS

Prevodi za Departed Facility v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文