European v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za European v slovarju angleščina»francoščina

I.European [Brit jʊərəˈpiːən, Am ˌjʊrəˈpiən] SAMOST

II.European [Brit jʊərəˈpiːən, Am ˌjʊrəˈpiən] PRID

pro-European [Am ˌproʊˌjərəˈpiən] SAMOST PRID POL

anti-European [Am ˌæn(t)iˌjʊrəˈpiən, ˌænˌtaɪˌjʊrəˈpiən] PRID

I.Indo-European [Brit, Am ˌɪndoʊˌjurəˈpiən] SAMOST

European v slovarju PONS

Prevodi za European v slovarju angleščina»francoščina

I.European [ˌjʊərəˈpɪən, Am ˌjʊrə-] PRID

II.European [ˌjʊərəˈpɪən, Am ˌjʊrə-] SAMOST

European Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

European iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文