First v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za First v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi gear

first-hand [Brit ˌfəːstˈhand, Am ˌfərstˈhænd] PRID PRIS

First v slovarju PONS

Prevodi za First v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi eighth

First Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

First iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za First v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文