Five v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Five v slovarju angleščina»francoščina

five-a-side [Brit ˌfʌɪvəˈsʌɪd, Am ˌfaɪvəˈsaɪd] Brit SAMOST a. five-a-side football

I.nine-to-five [Brit nʌɪntəˈfʌɪv, Am ˌnaɪntəˈfaɪv] PRID

Five v slovarju PONS

Prevodi za Five v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Five v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Five Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文