Gentlemen v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Gentlemen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

gentlemen → gentleman

glej tudi gentleman

I.gentleman <pl gentlemen> [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən] SAMOST

III.gentleman [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən]

I.gentleman <pl gentlemen> [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən] SAMOST

III.gentleman [Brit ˈdʒɛnt(ə)lmən, Am ˈdʒɛn(t)lmən]

Individual translation pairs
rentier/-ière m/ž

Prevodi za Gentlemen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Gentlemen v slovarju PONS

Prevodi za Gentlemen v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Gentlemen v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Gentlemen Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文