I'd v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za I'd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za I'd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I'd v slovarju PONS

Prevodi za I'd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi would, will2, will1

1. would pt of will

Individual translation pairs

Prevodi za I'd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

I'd Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文