Iron v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Iron v slovarju angleščina»francoščina

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] SAMOST

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRID fig

Iron v slovarju PONS

Prevodi za Iron v slovarju angleščina»francoščina

Iron Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Iron iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za Iron v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文