Italian v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Italian v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.Italian [Brit ɪˈtaljən, Am ɪˈtæljən] SAMOST

II.Italian [Brit ɪˈtaljən, Am ɪˈtæljən] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za Italian v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Italian v slovarju PONS

Prevodi za Italian v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi English

Individual translation pairs

Prevodi za Italian v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Italian Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文