Napoleon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Napoleon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Napoleon [Brit nəˈpəʊlɪən, Am nəˈpoʊliən]

glej tudi nap

II.nap <part prés etc napping, napped> [Brit nap, Am næp] GLAG preh. Brit HORSE

III.nap <part prés napping; prét, part passé napped> [Brit nap, Am næp] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za Napoleon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Napoleon v slovarju PONS

Napoleon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文