New v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za New v slovarju angleščina»francoščina

1. new attr:

New v slovarju PONS

Prevodi za New v slovarju angleščina»francoščina

2. new (latest, replacing former one):

New Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

New iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

New iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文