Nice v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Nice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. nice (enjoyable, pleasant):

il y en a qui ont de la veine! inf

nice-looking [Brit nʌɪsˈlʊkɪŋ, Am ˌnaɪsˈlʊkɪŋ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za Nice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Nice v slovarju PONS

Prevodi za Nice v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Nice v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
joli(e)

Nice Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文