Plug v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Plug v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.plug <part prés plugging; prét, part passé plugged> [Brit plʌɡ, Am pləɡ] GLAG preh.

III.plug <part prés plugging; prét, part passé plugged> [Brit plʌɡ, Am pləɡ] GLAG nepreh.

II.plug in GLAG [Brit plʌɡ -, Am pləɡ -] (plug [sth] in, plug in [sth])

I.plug up GLAG [Brit plʌɡ -, Am pləɡ -] (plug up [sth], plug [sth] up)

I.plug-in [Brit ˈplʌɡɪn, Am ˈpləɡ ˌɪn] SAMOST INFOR

II.plug-in [Brit ˈplʌɡɪn, Am ˈpləɡ ˌɪn] PRID

Prevodi za Plug v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Plug v slovarju PONS

Prevodi za Plug v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Plug v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Plug Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Plug iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文