Poor v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Poor v slovarju angleščina»francoščina

I.poor [Brit pɔː, pʊə, Am pʊr, pɔr] SAMOST

II.poor [Brit pɔː, pʊə, Am pʊr, pɔr] PRID

2. poor never attr:

piètre attr

poor mouth [ˈpɔː maʊθ, Am pʊər maʊθ] GLAG nepreh. Am inf

Poor v slovarju PONS

Prevodi za Poor v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Poor v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Poor Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Poor iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文