Public v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Public v slovarju angleščina»francoščina

I.public [Brit ˈpʌblɪk, Am ˈpəblɪk] SAMOST

public/-ique

Public v slovarju PONS

Prevodi za Public v slovarju angleščina»francoščina

II.public [ˈpʌblɪk] SAMOST no pl, + sing/pl vb

Public Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Public iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文