South v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za South v slovarju angleščina»francoščina

I.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] SAMOST

II.south-easterly [Brit saʊθˈiːst(ə)li, Am ˌsaʊθˈistərli] PRID

south-eastern [Brit saʊθˈiːst(ə)n, Am ˌsaʊθˈistərn] PRID

I.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] SAMOST

II.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRID

III.south-east [Brit saʊθˈiːst, Am ˌsaʊθˈist] PRIS

I.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] SAMOST

II.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] PRID

III.south-west [Brit saʊθˈwɛst, Am ˌsaʊθˈwɛst] PRIS

I.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] SAMOST

II.south-westerly [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)li, Am ˌsaʊθˈwɛstərli] PRID

south-western [Brit ˌsaʊθˈwɛst(ə)n, Am ˌsaʊθˈwɛstərn] PRID

South v slovarju PONS

Prevodi za South v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi south

glej tudi south

South Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文