War v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za War v slovarju angleščina»francoščina

1. war (armed conflict):

II.war <part prés warring; prét, part passé warred> [Brit wɔː, Am wɔr] GLAG nepreh.

War v slovarju PONS

Prevodi za War v slovarju angleščina»francoščina

war no pl, no indef art:

internecine war [ɪntəˈni:saɪnˌwɔ:ʳ, Am -t̬ɚˈni:sɪn-] SAMOST

War Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

War iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文