Wednesday v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Wednesday v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Wednesday v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Wednesday v slovarju PONS

Prevodi za Wednesday v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi Friday

Individual translation pairs

Prevodi za Wednesday v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Wednesday Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文