absolutely v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za absolutely v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

absolutely [Brit ˈabsəluːtli, Am ˈæbsəˌl(j)utli, ˌæbsəˈl(j)utli] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za absolutely v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

absolutely v slovarju PONS

Prevodi za absolutely v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za absolutely v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

absolutely Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文