added v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za added v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.add to GLAG [Brit ad -, Am æd -] (add to [sth])

Prevodi za added v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

added v slovarju PONS

Prevodi za added v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za added v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

added Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ajouter 3 à 4
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文