adopted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za adopted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za adopted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

adopted v slovarju PONS

Prevodi za adopted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za adopted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

adopted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文