afternoons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za afternoons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] SAMOST

II.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] MEDMET a. good afternoon

Prevodi za afternoons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

afternoons v slovarju PONS

Prevodi za afternoons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za afternoons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

afternoons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文