ago v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ago v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
aeons ago inf
il y a dix ans

Prevodi za ago v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ago v slovarju PONS

Prevodi za ago v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ago v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ago Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a week ago (this) [or a week last ...] Friday
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文