agreed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agreed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.agree <prét, part passé agreed> [Brit əˈɡriː, Am əˈɡri] GLAG preh.

II.agree <prét, part passé agreed> [Brit əˈɡriː, Am əˈɡri] GLAG nepreh.

glej tudi damage

I.damage [Brit ˈdamɪdʒ, Am ˈdæmɪdʒ] SAMOST U

Individual translation pairs

Prevodi za agreed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agreed v slovarju PONS

Prevodi za agreed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za agreed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

agreed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文