ain't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ain't v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ain't → am not, → is not, → are not, → has not, → have not

Prevodi za ain't v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ain't v slovarju PONS

Prevodi za ain't v slovarju angleščina»francoščina

ain't Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文