air v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za air v slovarju angleščina»francoščina

2. air (atmosphere, sky):

3. air RADIO, TV:

open-air [Brit əʊp(ə)nˈɛː, Am ˌoʊpənˈɛr] PRID

air v slovarju PONS

Prevodi za air v slovarju angleščina»francoščina

air conditioning [ˈeəkənˈdɪʃnɪŋ, Am ˈerkənˌdɪʃnɪŋ] SAMOST no pl

air Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

air iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za air v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文