airing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za airing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

open-air [Brit əʊp(ə)nˈɛː, Am ˌoʊpənˈɛr] PRID

Prevodi za airing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

airing v slovarju PONS

Prevodi za airing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

air conditioning [ˈeəkənˈdɪʃnɪŋ, Am ˈerkənˌdɪʃnɪŋ] SAMOST no pl

Prevodi za airing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

airing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

airing iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文