alcohol v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alcohol v slovarju angleščina»francoščina

alcohol [Brit ˈalkəhɒl, Am ˈælkəˌhɔl, ˈælkəˌhɑl] SAMOST

alcohol v slovarju PONS

Prevodi za alcohol v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za alcohol v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

alcohol Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文