alone v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.alone [Brit əˈləʊn, Am əˈloʊn] PRID épith

glej tudi let1, let2

I.let1 <part prés letting, prét, part passé let> [Brit lɛt, Am lɛt] GLAG preh.

1. let (when making suggestion):

+ subj let's say (that)…

2. let (when expressing defiance or a command):

let y = 25 MAT
soit y = 25

3. let (allow):

let them have it! lit
let them have it! fig, inf (shoot)

3. let LAW → hindrance

II.let2 <part prés letting, prét, part passé let> [Brit lɛt, Am lɛt] GLAG preh.

stand-alone [Brit ˈstandələʊn, Am ˈstænd əˌloʊn] PRID INFOR

I.let1 <part prés letting, prét, part passé let> [Brit lɛt, Am lɛt] GLAG preh.

1. let (when making suggestion):

+ subj let's say (that)…

2. let (when expressing defiance or a command):

let y = 25 MAT
soit y = 25

3. let (allow):

let them have it! lit
let them have it! fig, inf (shoot)

Prevodi za alone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

alone v slovarju PONS

Prevodi za alone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za alone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

alone Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文