am v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za am v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

Prevodi za am v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

am v slovarju PONS

Prevodi za am v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

glej tudi off

Prevodi za am v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

am Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

am iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文