animal: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za animal: v slovarju angleščina»francoščina

I.animal [Brit ˈanɪm(ə)l, Am ˈænəməl] SAMOST

II.animal [Brit ˈanɪm(ə)l, Am ˈænəməl] PRID attr

animal: v slovarju PONS

Prevodi za animal: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za animal: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

animal: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文