answered v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za answered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.answer for GLAG [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sth]) (account for)

II.answer for GLAG [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer for [sb]) (vouch for)

II.answer back GLAG [Brit ˈɑːnsə -, Am ˈænsər -] (answer [sb] back) Brit

Individual translation pairs

Prevodi za answered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

answered v slovarju PONS

Prevodi za answered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
évasif(-ive)

Prevodi za answered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

answered Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文