applies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za applies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za applies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
to apply (à to)

applies v slovarju PONS

Prevodi za applies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za applies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

applies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文