appreciate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appreciate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.appreciate [Brit əˈpriːʃɪeɪt, əˈpriːsɪeɪt, Am əˈpriʃiˌeɪt] GLAG preh.

II.appreciate [Brit əˈpriːʃɪeɪt, əˈpriːsɪeɪt, Am əˈpriʃiˌeɪt] GLAG nepreh. FIN

Prevodi za appreciate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

appreciate v slovarju PONS

Prevodi za appreciate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za appreciate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

appreciate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文