appropriate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appropriate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.appropriate PRID [Brit əˈprəʊprɪət, Am əˈproʊpriət]

age-appropriate [eɪdʒəˈprəʊprɪət, Amˌeɪdʒəˈproʊpriət] PRID

Prevodi za appropriate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

appropriate v slovarju PONS

Prevodi za appropriate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.appropriate [əˈprəʊprɪət, Am -ˈproʊ-] PRID (suitable)

II.appropriate [əˈprəʊprɪət, Am -ˈproʊ-, əˈprəʊprɪeɪt, Am -ˈproʊ-] GLAG preh. form

Individual translation pairs

Prevodi za appropriate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

appropriate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文