approval v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za approval v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

approval [Brit əˈpruːv(ə)l, Am əˈpruvəl] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za approval v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

approval v slovarju PONS

Prevodi za approval v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za approval v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

approval Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文