arrière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrière v slovarju angleščina»francoščina

son et lumière [Brit ˌsɒn eɪ ˈluːmjɛː, Am ˌsɔneɪlumˈjɛr] SAMOST

arrival [Brit əˈrʌɪv(ə)l, Am əˈraɪvəl] SAMOST

arrière v slovarju PONS

Prevodi za arrière v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi carrier bag

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文