assist v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assist v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.assist [Brit əˈsɪst, Am əˈsɪst] SAMOST Am SPORT

Individual translation pairs
policier/-ière

Prevodi za assist v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assist v slovarju PONS

assist Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文