attention v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.attention [Brit əˈtɛnʃ(ə)n, Am əˈtɛn(t)ʃ(ə)n] SAMOST

1. attention (notice, interest):

2. attention (treatment, care) (gen):

II.attention [Brit əˈtɛnʃ(ə)n, Am əˈtɛn(t)ʃ(ə)n] MEDMET MILIT

Individual translation pairs

Prevodi za attention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attention v slovarju PONS

Prevodi za attention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za attention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attention Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文