attitudes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attitudes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.attitude [Brit ˈatɪtjuːd, Am ˈædəˌt(j)ud] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za attitudes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attitudes v slovarju PONS

Prevodi za attitudes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za attitudes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attitudes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文