Ogledujete si podobne rezultate:

avec v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avec v slovarju angleščina»francoščina

alec, aleck [Brit ˈalɪk, Am ˈælək] SAMOST

aver <part prés averring; prét, part passé averred> [Brit əˈvəː, Am əˈvər] GLAG preh. form

Ave Maria [Brit ˌɑːveɪ məˈriːə, Am ˌɑveɪ məˈriə] SAMOST

avec v slovarju PONS

Prevodi za avec v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi second2, second1

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文