average v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za average v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.average [Brit ˈav(ə)rɪdʒ, Am ˈæv(ə)rɪdʒ] SAMOST (gen)

II.average [Brit ˈav(ə)rɪdʒ, Am ˈæv(ə)rɪdʒ] PRID (gen) MAT

average out GLAG [Brit ˈav(ə)rɪdʒ -, Am ˈæv(ə)rɪdʒ -] (average out [sth], average [sth] out)

Dow-Jones, Dow-Jones industrial average [Brit ˌdaʊˈdʒəʊnz] SAMOST

Prevodi za average v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
avarie commune FIN, LAW

average v slovarju PONS

Prevodi za average v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za average v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

average Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文