backwards v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za backwards v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRID

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRIS

glej tudi bend

III.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] GLAG preh.

IV.bend <prét, part passé bent> [Brit bɛnd, Am bɛnd] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za backwards v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

backwards v slovarju PONS

Prevodi za backwards v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za backwards v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

backwards Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文