balls v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za balls v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

to be on the ball inf (gen)
to have a ball inf
to carry the ball inf Am

I.balls up GLAG [Brit bɔːl -, Am bɔl -] slang Brit, ball up GLAG slang Am (ball up [sth], ball [sth] up)

Prevodi za balls v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

balls v slovarju PONS

Prevodi za balls v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za balls v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

balls Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

balls iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文