bang v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bang v slovarju angleščina»francoščina

I.whiz-bang, whizz-bang [Brit ˈwɪzbaŋ, Am ˈ(h)wɪzˌbæŋ] inf SAMOST

II.whiz-bang, whizz-bang [Brit ˈwɪzbaŋ, Am ˈ(h)wɪzˌbæŋ] inf PRID

I.bang into GLAG [Brit baŋ -, Am bæŋ -] (bang into [sb/sth])

I.bang up GLAG [Brit baŋ -, Am bæŋ -] (bang [sb] up, bang up [sb]) Brit (put in jail)

bang-on [Brit baŋˈɒn, Am ˌbæŋˈɑn] PRID Brit inf

bang v slovarju PONS

Prevodi za bang v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

slap-bang → slap

glej tudi slap

Prevodi za bang v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bang Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文